این سایت به شما کمک می کند تا به آسانی و در کمترین زمان بتوانید صاحب دستگاه کارت خوان سیار شوید.

شما از طریق ای سایت بعد از دریافت فرم های لازم و تکمیل کردن آنها و ارسال فرم ها بهمراه سایر مدارک از طریق سایت  ( برای سرعت بخشیدن به روند ثبت نام؛ اصل مدارک بایستی از طریق پست ارسال گردد) نسبت به انتخاب و خرید دستگاه کارتخوان مورد نیاز خود  اقدام میکنید. دستگاهها بصورت مالکیت دائم یه شما واگذار میگردد . شما در هر بانکی که حساب داشته باشید دستگاه کارتخوان خریداری شده توسط شما به همان شماره حساب متصل می گردد.تسویه حساب شاپرک ربطی به مدل دستگاه ندارد ؛ اما سرعت دستگاهها و آنتن دهی آنها با هم تفاوت دارد.