مدارک مورد نیاز برای دریافت دستگاه و کارت خوان:(سویچ هر دستگاه در توضیحات دستگاهها قید شده است)

بعد از دانلود کردن از کل صفحات چاپ گرفته بعد از پر کردن بهمراه کپی برابر اصل شده شناسنامه – کارت ملی(پشت و رو ) – قبض تلفن ( کد پستی الزامی است) یا تاییدیه کد پستی محل فعالیت اسکن شده و بصورت فایل زیپ ( نام فایل زیپ شده کد ملی پذیرنده باشد) شده از طریق فرم زیر ارسال گردد.اصل مدارک بایستی از طریق پست به نشانی شرکت ارسال گردد.

در صورتی که شما بخواهید می توانید با پرداخت هزینه ثبت نام و ارسال مدارک ثبت نام کرده و بعد از تایید شدن مدارک شما توسط PSP اقدام به واریز مبلغ دستگاه کارت خوان بی سیم نموده و دستگاه کارت خوان را به روشهایی که ذکر شده است تحویل بگیرید. در هنگام ثبت نام لطفا مدل دستگاه خود را اعلام فرمایید

( هزینه ثبت نام و مبلغ دستگاه قابلیت تفکیک را دارد)

فرم ارسال مدارک

  • فایل ها را به اینجا بکشید