دانلود مدارک مورد نیاز برای دریافت دستگاه و کارت خوان: (سویچ هر دستگاه در توضیحات دستگاهها قید شده است)

پس از دانلود و تکمیل مدارک، فایل اسکن شده مدارک را از طریق سامانه‌ مخصوص به خود هر شرکت در سایت بارگزاری فرمایید.